ลูกค้าที่มีความต้องการให้จั
ดส่งสินค้าภายในประเทศญี่ปุ่น

ทำการจัดส่งสินค้าตรง
ถึงที่พักอาศัยหรือโรงแรมที่พักที่อยู่ภายในประเทศญี่ปุ่น!

กรุณาทำการตรวจสอบ 3 ขั้นตอนสำหรับการจัดส่งภายในประเทศ

  • กรุณาลงทะเบียนสมาชิกที่อยู่ด้านล่างนี้หรือทำการ Log in เข้าสู่ระบบ
  • กรุณาทำการกำหนดที่พักอาศัยหรือโรงแรมที่พัก ที่เป็นปลายทางในการจัดส่ง
    (ในกรณีที่อยู่โรงแรม ขอให้ท่านกรอกชื่อโรงแรม ที่อยู่ และชื่อผู้จองด้วย)
  • ทำการจัดส่งด้วย "บริการส่งด่วนพิเศษ ยามาโตะ" และในกรณีที่ทำการจัดส่งไปยังโรงแรมที่พัก กรุณาระบุวันเวลาในการจัดส่ง ที่เป็นวันก่อนจะทำการ Check out ออกจากที่พัก

ถ้าอย่างนั้น ขอให้ท่านทำการล็อ
กอินหรือลงทะเบียนสมาชิกในทันที

ไปยังหน้าจอลงทะเบียนส
มาชิกหรือหน้าจอล็อกอิน