แจ้งข่าวสารที่สำคัญ
เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
ไปยังต่างประเทศ

・จะมีภาษีศุลกากรของประเทศที่จะดำเนินการจัดส่งเกิดขึ้นด้วยครับ ในกรณีดังกล่าวนั้น ภาษีศุลกากรที่เกิดขึ้น ทางฝ่ายผู้รับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ จึงขอให้ทำความเข้าใจด้วยครับ

・ ระยะเวลาจัดส่งอาจมีความผันผวนเนื่องจากสภาพพื้นที่หรือประเทศ, วันหยุดราชการและการผ่านด่านศุลกากร, การเลื่อนเวลาของแอร์เมล, ผลกระทบจากสภาพอากาศ ฯลฯ ในสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการจัดส่งที่ล่าช้า จึงเรียนมาให้ทราบล่วงหน้า

・ กรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าส่วนใดส่วนหนึ่งหลังทำการส่งออกจากประเทศญี่ปุ่น อาจใช้เวลาเล็กน้อยเนื่องจากต้องดำเนินรายงานการสืบสวนจากหน่วยงานของไปรษณีย์ในพื้นที่ จึงเรียนมาให้ทราบล่วงหน้า

・ถึงลูกค้าทุกท่านที่มีความประสงค์จะให้ส่งสินค้าไปที่สิงคโปร์หรือจีน ด้วยกฎระเบียบของแต่ละประเทศ อาจจะมีการประเมินราคาสินค้าแบบแยกต่างหากโดยขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อของท่าน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

แจ้งข่าวสารที่สำคัญเกี่
ยวกับการจัดส่งสินค้า
ไปยังภายในประเทศญี่ปุ่น

・กรุณาระบุวันเวลาในการจัดส่ง กรณีที่ไม่ได้ทำการระบุ จะดำเนินการจัดส่งให้ภายใน 1สัปดาห์หลังจากวันที่ทำการสั่งซื้อ

・กรณีให้ทำการจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักนั้น กรุณาระบุวันเวลาในการจัดส่งก่อนที่จะถึงวัน Check out ออกจากที่พัก

・กรณีที่ไม่สามารถระบุวันเวลาที่ต้องการให้จัดส่งได้นั้น กรุณาใส่วันเวลาที่ต้องการให้จัดส่งลงในช่อง หมายเหตุสั่งซื้อที่ด้านล่างหน้าจอให้เรียบร้อย แล้วทำการจบการสั่งซื้อ สำหรับการตอบรับการจัดส่งตามวันเวลาที่ต้องการ จะดำเนินการแจ้งติดต่อกลับไปอีกครั้งทางอีเมล

・อาจจะมีบางกรณีที่ไม่สามารถทำการจัดส่งได้ตามวันเวลาที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการสั่งซื้อ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะทำการแจ้งติดต่อกลับไปอีกครั้งผ่านทางอีเมล

・ในกรณีที่สภาพอากาศเลวร้ายหรือสถานการณ์สับสนวุ่นวาย อาจจะทำให้ไม่สามารถทำการจัดส่งได้ตามวันเวลาที่กำหนด

สำหรับท่านที่ต้องการให้จัดส่ง
สินค้าภายในประเทศญี่ปุ่นคลิกที่นี่!

สามารถจัดส่งไปยังโรงแรมภายในประเทศญี่ปุ่นได้!
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

รายการหมวดหมู่สินค้า

ประกาศ (ข้อมูลล่าสุด)

ประกาศสำคัญ

เนื่องจากจะดำเนินการซ่อมบำรุงระบบตามวันเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ซ่อมบำรุงระบบดังกล่าวจะไม่สามารถใช้งานร้านค้าออนไลน์ได้ จึงขอเรียนเพื่อกราบขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
ซ่อมบำรุงระบบ ช่วงเวลาดำเนินการ: 11 กันยายน 2017 (จันทร์) 13.00-14.00 น. (เวลาตามประเทศญี่ปุ่น)

Sugi Bee Garden Co.,Ltd. Official online shopping site จะปรับปรุงใหม่อีกครั้ง!
สินค้า Sugi Bee Garden Co.,Ltd. Official online shopping site ที่ได้รับความสนใจจากเวปไซต์ช๊อปปิ้งที่เป็นมืออาชีพในการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศนั้น ตั้งแต่วันที่ 7 เดือนกันยายน สามารถที่จะรับการสั่งซื้อเพื่อให้จัดส่งภายในประเทศญี่ปุ่นได้แล้ว ขอให้ทำการตรวจสอบรายละเอียดทางด้านนี้https://www.sugibeegarden.jp/deliv/language/th/currency/JPY
สำหรับการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศนั้น สามารถใช้งาน SAL เพิ่มเติมจาก EMS ที่เป็นของเดิมได้* สามารถใช้บริการได้ตามข้อจำกัดในการจัดส่งไปยังเขตพื้นที่รวมถึงประเทศที่ให้บริการ ขอให้ทำการตรวจสอบรายละเอียดทางด้านนี้ http://www.post.japanpost.jp/int/service/dispatch/sal_ichiran_en.html

ทางบริษัทตั้งใจรับฟังเสียงของทุกท่านอย่างจริงจัง และจะพยายามพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

โปรโมชั่นใหม่ได้เริ่มต้นแล้ว!
ระยะเวลาแคมเปญ: 15 สิงหาคม 2017 ~ 31 ตุลาคม 2017
③ แคมเปญเพิ่มปริมาณ” น้ำผึ้งมานุกะ” ②แคมเปญเพิ่มปริมาณ” น้ำส้มสายชูน้ำผึ้ง(น้ำผึ้งเนื้อบ้วยน้ำบ้วย・น้ำส้มสายชูข้าวดำ)” ③โปรโมชั่น” ชาสุขภาพเคบิ”สดใสซาบซ่า!

รายละเอียดแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่!
・ ได้เพิ่ม ผลิตภัณฑ์ “แอปเปิ้ลผสมน้ำผึ้ง”ตัวใหม่ในกลุ่มน้ำผลไม้ผสมน้ำผึ้งเข้าไปอีกแล้ว!
・ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “น้ำผึ้งบ้วย”ที่เป็นขนาดใหญ่

พวกเราจะรอคอยการมาใช้บริการจากทุกท่าน จากใจจริง!

ข้อมูลงานจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ

แจ้งข้อมูลงานจัดแสดงสินค้าใหม่ล่าสุด
*อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบล่วงหน้า