แจ้งข่าวสารที่สำคัญ
เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า
ไปยังต่างประเทศ

・จะมีภาษีศุลกากรของประเทศที่จะดำเนินการจัดส่งเกิดขึ้นด้วยครับ ในกรณีดังกล่าวนั้น ภาษีศุลกากรที่เกิดขึ้น ทางฝ่ายผู้รับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ จึงขอให้ทำความเข้าใจด้วยครับ

・ ระยะเวลาจัดส่งอาจมีความผันผวนเนื่องจากสภาพพื้นที่หรือประเทศ, วันหยุดราชการและการผ่านด่านศุลกากร, การเลื่อนเวลาของแอร์เมล, ผลกระทบจากสภาพอากาศ ฯลฯ ในสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการจัดส่งที่ล่าช้า จึงเรียนมาให้ทราบล่วงหน้า

・ กรณีที่มีความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าส่วนใดส่วนหนึ่งหลังทำการส่งออกจากประเทศญี่ปุ่น อาจใช้เวลาเล็กน้อยเนื่องจากต้องดำเนินรายงานการสืบสวนจากหน่วยงานของไปรษณีย์ในพื้นที่ จึงเรียนมาให้ทราบล่วงหน้า

・ถึงลูกค้าทุกท่านที่มีความประสงค์จะให้ส่งสินค้าไปที่สิงคโปร์หรือจีน ด้วยกฎระเบียบของแต่ละประเทศ อาจจะมีการประเมินราคาสินค้าแบบแยกต่างหากโดยขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อของท่าน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

・ถึงคุณลูกค้าที่ต้องการสั่งสินค้าโดยมียอดรวมต่ำกว่า 5,000เยน (ไม่รวมภาษี)
ด้วยกลไกของระบบที่ใช้ในเวปไซด์นี้ทำให้ไม่สามารถรับออเดอร์ที่มียอดรวมต่ำกว่า 5,000เยน (ไม่รวมภาษี) ได้
คุณลูกค้าที่ต้องการสั่งสินค้าที่มียอดรวมต่ำกว่า 5,000เยน (ไม่รวมภาษี) ทางเราต้องขอรบกวนให้ท่านสั่งซื้อสินค้าทาง อีเมล โดยระบุที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งและประเภทการจัดส่ง (EMS หรือ SAL) ทางเราจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบหลังจากที่ทำรายการสินค้าและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้เรากำลังพยายามทำระบบใหม่ให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้า ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ท่านโปรดเข้าใจ

แจ้งข่าวสารที่สำคัญเกี่
ยวกับการจัดส่งสินค้า
ไปยังภายในประเทศญี่ปุ่น

・กรุณาระบุวันเวลาในการจัดส่ง กรณีที่ไม่ได้ทำการระบุ จะดำเนินการจัดส่งให้ภายใน 1สัปดาห์หลังจากวันที่ทำการสั่งซื้อ

・กรณีให้ทำการจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักนั้น กรุณาระบุวันเวลาในการจัดส่งก่อนที่จะถึงวัน Check out ออกจากที่พัก

・กรณีที่ไม่สามารถระบุวันเวลาที่ต้องการให้จัดส่งได้นั้น กรุณาใส่วันเวลาที่ต้องการให้จัดส่งลงในช่อง หมายเหตุสั่งซื้อที่ด้านล่างหน้าจอให้เรียบร้อย แล้วทำการจบการสั่งซื้อ สำหรับการตอบรับการจัดส่งตามวันเวลาที่ต้องการ จะดำเนินการแจ้งติดต่อกลับไปอีกครั้งทางอีเมล

・อาจจะมีบางกรณีที่ไม่สามารถทำการจัดส่งได้ตามวันเวลาที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการสั่งซื้อ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จะทำการแจ้งติดต่อกลับไปอีกครั้งผ่านทางอีเมล

・ในกรณีที่สภาพอากาศเลวร้ายหรือสถานการณ์สับสนวุ่นวาย อาจจะทำให้ไม่สามารถทำการจัดส่งได้ตามวันเวลาที่กำหนด

・ราคาสินค้าทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อจัดส่งไปประเทศญี่ปุ่นหรือซื้อสินค้าที่ร้านสาขาในประเทศญี่ปุ่นจะมีการเรียกเก็บภาษีจากผู้บริโภคเป็นจำนวน 8%

・ถึงคุณลูกค้าที่ต้องการสั่งสินค้าโดยมียอดรวมต่ำกว่า 5,400เยน (รวมภาษี)
ด้วยกลไกของระบบที่ใช้ในเวปไซด์นี้ทำให้ไม่สามารถรับออเดอร์ที่มียอดรวมต่ำกว่า 5,400เยน (รวมภาษี) ได้
คุณลูกค้าที่ต้องการสั่งสินค้าที่มียอดรวมต่ำกว่า 5,400เยน (รวมภาษี) ทางเราต้องขอรบกวนให้ท่านระบุที่อยู่ วันที่ต้องการให้จัดส่งและส่งมาที่ อีเมลนี้ ทางเราจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเมื่อทำรายการสินค้าเสร็จ ทางเราจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบหลังจากที่ทำรายการสินค้าและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้เรากำลังพยายามทำระบบใหม่ให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้า ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ท่านโปรดเข้าใจ
ข้อมูลงานจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ

Please zoom in your interested area
to view its events information.
*อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบล่วงหน้า