วิธีการจัดส่ง

การจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ค่าจัดส่ง

ค่าจัดส่งแตกต่างกันตามประเทศหรือพื้นที่ที่จัดส่งและน้ำหนักสินค้า
น้ำหนักถูกกำหนดให้บวกเพิ่มจากน้ำหนักที่แท้จริงอีก 5% (ระบบไปรษณีย์ญี่ปุ่น)

ตารางค่าบริการ EMS (ไปรษณีย์ด่วนระหว่างประเทศ)

โซนที่ 1 โซนที่ 2 โซนที่ 3
น้ำหนัก เอเชีย หมู่เกาะทางแปซิฟิก,
อเมริกาเหนือ,
อเมริกากลาง,
ตะวันออกกลาง, ตะวันออกใกล้
ยุโรป อเมริกาใต้,
แอฟริกาa
ต่ำกว่า500g 1,400 เยน 2,000 เยน 2,200 เยน 2,400 เยน
ต่ำกว่า600g 1,540 เยน 2,180 เยน 2,400 เยน 2,740 เยน
ต่ำกว่า700g 1,680 เยน 2,360 เยน 2,600 เยน 3,080 เยน
ต่ำกว่า800g 1,820 เยน 2,540 เยน 2,800 เยน 3,420 เยน
ต่ำกว่า900g 1,960 เยน 2,720 เยน 3,000 เยน 3,760 เยน
ต่ำกว่า1.0kg 2,100 เยน 2,900 เยน 3,200 เยน 4,100 เยน
ต่ำกว่า1.25kg 2,400 เยน 3,300 เยน 3,650 เยน 4,900 เยน
ต่ำกว่า1.5kg 2,700 เยน 3,700 เยน 4,100 เยน 5,700 เยน
ต่ำกว่า1.75kg 3,000 เยน 4,100 เยน 4,550 เยน 6,500 เยน
ต่ำกว่า2.0kg 3,300 เยน 4,500 เยน 5,000 เยน 7,300 เยน
ต่ำกว่า2.5kg 3,800 เยน 5,200 เยน 5,800 เยน 8,800 เยน
ต่ำกว่า3.0kg 4,300 เยน 5,900 เยน 6,600 เยน 10,300 เยน
ต่ำกว่า3.5kg 4,800 เยน 6,600 เยน 7,400 เยน 11,800 เยน
ต่ำกว่า4.0kg 5,300 เยน 7,300 เยน 8,200 เยน 13,300 เยน
ต่ำกว่า4.5kg 5,800 เยน 8,000 เยน 9,000 เยน 14,800 เยน
ต่ำกว่า5.0kg 6,300 เยน 8,700 เยน 9,800 เยน 16,300 เยน
ต่ำกว่า5.5kg 6,800 เยน 9,400 เยน 10,600 เยน 17,800 เยน
ต่ำกว่า6.0kg 7,300 เยน 10,100 เยน 11,400 เยน 19,300 เยน
ต่ำกว่า7.0kg 8,100 เยน 11,200 เยน 12,700 เยน 21,400 เยน
ต่ำกว่า8.0kg 8,900 เยน 12,300 เยน 14,000 เยน 23,500 เยน
ต่ำกว่า9.0kg 9,700 เยน 13,400 เยน 15,300 เยน 25,600 เยน
ต่ำกว่า10.0kg 10,500 เยน 14,500 เยน 16,600 เยน 27,700 เยน
ต่ำกว่า11.0kg 11,300 เยน 15,600 เยน 17,900 เยน 29,800 เยน
ต่ำกว่า12.0kg 12,100 เยน 16,700 เยน 19,200 เยน 31,900 เยน
ต่ำกว่า13.0kg 12,900 เยน 17,800 เยน 20,500 เยน 34,000 เยน
ต่ำกว่า14.0kg 13,700 เยน 18,900 เยน 21,800 เยน 36,100 เยน
ต่ำกว่า15.0kg 14,500 เยน 20,000 เยน 23,100 เยน 38,200 เยน
ต่ำกว่า16.0kg 15,300 เยน 21,100 เยน 24,400 เยน 40,300 เยน
ต่ำกว่า17.0kg 16,100 เยน 22,200 เยน 25,700 เยน 42,400 เยน
ต่ำกว่า18.0kg 16,900 เยน 23,300 เยน 27,000 เยน 44,500 เยน
ต่ำกว่า19.0kg 17,700 เยน 24,400 เยน 28,300 เยน 46,600 เยน
ต่ำกว่า20.0kg 18,500 เยน 25,500 เยน 29,600 เยน 48,700 เยน
ต่ำกว่า21.0kg 19,300 เยน 26,600 เยน 30,900 เยน 50,800 เยน
ต่ำกว่า22.0kg 20,100 เยน 27,700 เยน 32,200 เยน 52,900 เยน
ต่ำกว่า23.0kg 20,900 เยน 28,800 เยน 33,500 เยน 55,000 เยน
ต่ำกว่า24.0kg 21,700 เยน 29,900 เยน 34,800 เยน 57,100 เยน
ต่ำกว่า25.0kg 22,500 เยน 31,000 เยน 36,100 เยน 59,200 เยน
ต่ำกว่า26.0kg 23,300 เยน 32,100 เยน 37,400 เยน 61,300 เยน
ต่ำกว่า27.0kg 24,100 เยน 33,200 เยน 38,700 เยน 63,400 เยน
ต่ำกว่า28.0kg 24,900 เยน 34,300 เยน 40,000 เยน 65,500 เยน
ต่ำกว่า29.0kg 25,700 เยน 35,400 เยน 41,300 เยน 67,600 เยน
ต่ำกว่า30.0kg 26,500 เยน 36,500 เยน 42,600 เยน 69,700 เยน

ตารางค่าบริการ SAL (สายการบินประหยัด)

โซนที่ 1 โซนที่ 2 โซนที่ 3 โซนที่ 4
น้ำหนัก เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้・
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
อเมริกาเหนือและอเมริกากลาง・ยุโรป
โอเชียเนีย・ตะวันออกใกล้และตะวันออกกลาง
อเมริกาใต้・แอฟริกา
ต่ำกว่า 1.0kg 1,800 เยน 2,200 เยน 2,700 เยน 3,400 เยน
ต่ำกว่า 2.0kg 2,400 เยน 2,900 เยน 3,850 เยน 5,000 เยน
ต่ำกว่า 3.0kg 3,000 เยน 3,600 เยน 5,000 เยน 6,600 เยน
ต่ำกว่า 4.0kg 3,600 เยน 4,300 เยน 6,150 เยน 8,200 เยน
ต่ำกว่า 5.0kg 4,200 เยน 5,000 เยน 7,300 เยน 9,800 เยน
ต่ำกว่า 6.0kg 4,700 เยน 5,600 เยน 8,350 เยน 11,250 เยน
ต่ำกว่า 7.0kg 5,200 เยน 6,200 เยน 9,400 เยน 12,700 เยน
ต่ำกว่า 8.0kg 5,700 เยน 6,800 เยน 10,450 เยน 14,150 เยน
ต่ำกว่า 9.0kg 6,200 เยน 7,400 เยน 11,500 เยน 15,600 เยน
ต่ำกว่า 10.0kg 6,700 เยน 8,000 เยน 12,550 เยน 17,050 เยน
ต่ำกว่า 11.0kg 7,000 เยน 8,400 เยน 13,250 เยน 18,050 เยน
ต่ำกว่า 12.0kg 7,300 เยน 8,800 เยน 13,950 เยน 19,050 เยน
ต่ำกว่า 13.0kg 7,600 เยน 9,200 เยน 14,650 เยน 20,050 เยน
ต่ำกว่า 14.0kg 7,900 เยน 9,600 เยน 15,350 เยน 21,050 เยน
ต่ำกว่า 15.0kg 8,200 เยน 10,000 เยน 16,050 เยน 22,050 เยน
ต่ำกว่า 16.0kg 8,500 เยน 10,400 เยน 16,750 เยน 23,050 เยน
ต่ำกว่า 17.0kg 8,800 เยน 10,800 เยน 17,450 เยน 24,050 เยน
ต่ำกว่า 18.0kg 9,100 เยน 11,200 เยน 18,150 เยน 25,050 เยน
ต่ำกว่า 19.0kg 9,400 เยน 11,600 เยน 18,850 เยน 26,050 เยน
ต่ำกว่า 20.0kg 9,700 เยน 12,000 เยน 19,550 เยน 27,050 เยน
ต่ำกว่า 21.0kg 10,000 เยน 12,400 เยน 20,250 เยน 28,050 เยน
ต่ำกว่า 22.0kg 10,300 เยน 12,800 เยน 20,950 เยน 29,050 เยน
ต่ำกว่า 23.0kg 10,600 เยน 13,200 เยน 21,650 เยน 30,050 เยน
ต่ำกว่า 24.0kg 10,900 เยน 13,600 เยน 22,350 เยน 31,050 เยน
ต่ำกว่า 25.0kg 11,200 เยน 14,000 เยน 23,050 เยน 32,050 เยน
ต่ำกว่า 26.0kg 11,500 เยน 14,400 เยน 23,750 เยน 33,050 เยน
ต่ำกว่า 27.0kg 11,800 เยน 14,800 เยน 24,450 เยน 34,050 เยน
ต่ำกว่า 28.0kg 12,100 เยน 15,200 เยน 25,150 เยน 35,050 เยน
ต่ำกว่า 29.0kg 12,400 เยน 15,600 เยน 25,850 เยน 36,050 เยน
ต่ำกว่า 30.0kg 12,700 เยน 16,000 เยน 26,550 เยน 37,050 เยน

ตารางค่าบริการ จัดส่งสินค้าทางเรือ

โซนที่ 1 โซนที่ 2 โซนที่ 3 โซนที่ 4
น้ำหนัก เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้・
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
อเมริกาเหนือและอเมริกากลาง・ยุโรป
โอเชียเนีย・ตะวันออกใกล้และตะวันออกกลาง
อเมริกาใต้・แอฟริกา
ต่ำกว่า 1.0kg 1,600 เยน 1,700 เยน 1,800 เยน 2,200 เยน
ต่ำกว่า 2.0kg 1,900 เยน 2,100 เยน 2,350 เยน 2,650 เยน
ต่ำกว่า 3.0kg 2,200 เยน 2,500 เยน 2,900 เยน 3,100 เยน
ต่ำกว่า 4.0kg 2,500 เยน 2,900 เยน 3,450 เยน 3,550 เยน
ต่ำกว่า 5.0kg 2,800 เยน 3,300 เยน 4,000 เยน 4,000 เยน
ต่ำกว่า 6.0kg 3,100 เยน 3,700 เยน 4,550 เยน 4,450 เยน
ต่ำกว่า 7.0kg 3,400 เยน 4,100 เยน 5,100 เยน 4,900 เยน
ต่ำกว่า 8.0kg 3,700 เยน 4,500 เยน 5,650 เยน 5,350 เยน
ต่ำกว่า 9.0kg 4,000 เยน 4,900 เยน 6,200 เยน 5,800 เยน
ต่ำกว่า 10.0kg 4,300 เยน 5,300 เยน 6,750 เยน 6,250 เยน
ต่ำกว่า 11.0kg 4,550 เยน 5,600 เยน 7,100 เยน 6,600 เยน
ต่ำกว่า 12.0kg 4,800 เยน 5,900 เยน 7,450 เยน 6,950 เยน
ต่ำกว่า 13.0kg 5,050 เยน 6,200 เยน 7,800 เยน 7,300 เยน
ต่ำกว่า 14.0kg 5,300 เยน 6,500 เยน 8,150 เยน 7,650 เยน
ต่ำกว่า 15.0kg 5,550 เยน 6,800 เยน 8,500 เยน 8,000 เยน
ต่ำกว่า 16.0kg 5,800 เยน 7,100 เยน 8,850 เยน 8,350 เยน
ต่ำกว่า 17.0kg 6,050 เยน 7,400 เยน 9,200 เยน 8,700 เยน
ต่ำกว่า 18.0kg 6,300 เยน 7,700 เยน 9,550 เยน 9,050 เยน
ต่ำกว่า 19.0kg 6,550 เยน 8,000 เยน 9,900 เยน 9,400 เยน
ต่ำกว่า 20.0kg 6,800 เยน 8,300 เยน 10,250 เยน 9,750 เยน
ต่ำกว่า 21.0kg 7,050 เยน 8,600 เยน 10,600 เยน 10,100 เยน
ต่ำกว่า 22.0kg 7,300 เยน 8,900 เยน 10,950 เยน 10,450 เยน
ต่ำกว่า 23.0kg 7,550 เยน 9,200 เยน 11,300 เยน 10,800 เยน
ต่ำกว่า 24.0kg 7,800 เยน 9,500 เยน 11,650 เยน 11,150 เยน
ต่ำกว่า 25.0kg 8,050 เยน 9,800 เยน 12,000 เยน 11,500 เยน
ต่ำกว่า 26.0kg 8,300 เยน 10,100 เยน 12,350 เยน 11,850 เยน
ต่ำกว่า 27.0kg 8,550 เยน 10,400 เยน 12,700 เยน 12,200 เยน
ต่ำกว่า 28.0kg 8,800 เยน 10,700 เยน 13,050 เยน 12,550 เยน
ต่ำกว่า 29.0kg 9,050 เยน 11,000 เยน 13,400 เยน 12,900 เยน
ต่ำกว่า 30.0kg 9,300 เยน 11,300 เยน 13,750 เยน 13,250 เยน

หมายเลขการติดตาม

ภายหลังการจัดส่งสินค้าจะทำการแจ้งหมายเลขตรวจสอบสถานะสินค้าไปที่อีเมล์แจ้งการจัดส่งสินค้า
พัสดุที่ส่งออกสามารถตรวจสอบสภาพการจัดส่งได้โดยใช้หมายเลขพัสดุ จาก URLที่อยู่ด้านล่าง
https://www.post.japanpost.jp/int/ems/delivery/index_en.html

ระยะเวลาจัดส่ง

ระยะเวลาจัดส่งอาจมีความผันผวนเนื่องจากสภาพพื้นที่หรือประเทศ, วันหยุดราชการและการผ่านด่านศุลกากร, การเลื่อนเวลาของแอร์เมล, ผลกระทบจากสภาพอากาศ ฯลฯ จึงเรียนมาให้ทราบล่วงหน้า

หลังจากที่ตรวจสอบการสั่งสินค้าและการชำระเงินได้แล้ว ไม่สามารถแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งได้ เนื่องจากอาจมีความผันผวนจากสภาพพื้นที่ในแต่ละประเทศ, การผ่านด่านศุลกากรและสภาพอากาศ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดส่งเบื้องต้นของ EMS สามารถทำการตรวจสอบได้ที่บริเวณด้านล่างของเวปไซต์
http://www.post.japanpost.jp/cgi-charge/index.php?lang=_en
* ในตอนที่ใช้บริการ กรุณาเลือก"Parcel (package)"ที่ช่อง"Choose the type of article you are sending"หรือเลือก"Kumamoto"ที่ช่อง"Choose prefecture you are sending the article from" ในกรณีที่สั่งสินค้าหลายชิ้น กรุณากรอกน้ำหนักหลังจากที่คำนวณน้ำหนักรวมจากน้ำหนักที่ลงไว้ในหน้าของสินค้าแต่ละชิ้นแล้ว

ภาษีศุลกากรและภาษีนำเข้า

อาจมีการเรียกจ่ายค่าภาษีศุลกากรและภาษีนำเข้า ขึ้นอยู่กับประเทศหรือพื้นที่ที่จัดส่ง
กรุณาสอบถามรายละเอียดโดยตรงไปที่ศุลกากรของประเทศหรือพื้นที่ที่จัดส่ง

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศญี่ปุ่น

บริการส่งด่วนพิเศษ ยามาโตะ

มูลค่าการสั่งซื้อ (รวมภาษี) ค่าจัดส่ง
10,800 เยน~ ฟรี
5,400 เยน~10,799 เยน 480 เยน
~5,399 เยน เป็นไปตาม 【ค่าจัดส่งแยกตามพื้นที่จัดส่ง】 ต่อไปนี้

【ค่าจัดส่งแยกตามพื้นที่จัดส่ง】ในกรณีที่มูลค่าการสั่งซื้อต่ำกว่า 5,400 เยน (รวมภาษี)

จังหวัด ค่าจัดส่ง
Hokkaido 1,500 เยน
Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Yamagata, Fukushima 1,290 เยน
Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Tokyo, Yamanashi, Niigata, Nagano 1,070 เยน
Shizuoka, Aichi, Mie, Gifu, Toyama, Ishikawa, Fukui 910 เยน
Osaka, Kyoto, Shiga, Nara, Wakayama, Hyogo, Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi 800 เยน
Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tottori, Shimane, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Miyazaki, Kagoshima 700 เยน
Kumamoto 600 เยน
Okinawa 1,000 เยน
ด้วยกลไกของระบบที่ใช้ในเวปไซด์นี้ทำให้ไม่สามารถรับออเดอร์ที่มียอดรวมต่ำกว่า 5,400เยน (รวมภาษี) ได้
คุณลูกค้าที่ต้องการสั่งสินค้าที่มียอดรวมต่ำกว่า 5,400เยน (รวมภาษี) ทางเราต้องขอรบกวนให้ท่านระบุที่อยู่ วันที่ต้องการให้จัดส่งและส่งมาที่ อีเมลนี้ ทางเราจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเมื่อทำรายการสินค้าเสร็จ ทางเราจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบหลังจากที่ทำรายการสินค้าและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

กรณีที่สั่งซื้อสินค้าที่รองรับการจัดส่งแบบแช่เย็นหรือแช่แข็ง (Cool TA-Q-BIN)

มูลค่าการสั่งซื้อ (รวมภาษี) ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าแบบแช่เย็นหรือแช่แข็ง (Cool TA-Q-BIN)
5,400 เยน~ ฟรี
~5,399 เยน 216 เยน

หมายเลขการติดตาม

ภายหลังการจัดส่งสินค้าจะทำการแจ้งหมายเลขตรวจสอบสถานะสินค้าไปที่อีเมล์แจ้งการจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาจัดส่ง

เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 1 สัปดาห์หลังการสั่งซื้อ
ท่านสามารถระบุวัน/เวลาที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าได้ด้วย ในระหว่างการดำเนินการสั่งซื้อ จะมีหน้าให้ท่านระบุวันและเวลาที่ต้องการให้จัดส่งสินค้า

*ในกรณีที่สภาพอากาศเลวร้ายหรือสถานการณ์สับสนวุ่นวาย อาจจะทำให้ไม่สามารถทำการจัดส่งได้ตามวันเวลาที่กำหนด
*กรณีให้ทำการจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักนั้น กรุณาระบุวันเวลาในการจัดส่งก่อนที่จะถึงวัน Check out ออกจากที่พัก
*กรณีที่ไม่สามารถระบุวันเวลาที่ต้องการให้จัดส่งได้นั้น กรุณาใส่วันเวลาที่ต้องการให้จัดส่งลงในช่อง หมายเหตุสั่งซื้อที่ด้านล่างหน้าจอให้เรียบร้อย แล้วทำการจบการสั่งซื้อ สำหรับการตอบรับการจัดส่งตามวันเวลาที่ต้องการ จะดำเนินการแจ้งติดต่อกลับไปอีกครั้งทางอีเมล